Өмнөд Африкийн үйлчлүүлэгчдийг манай компанид хүлээн авч, түгээлтийн хайрцагны хамтын ажиллагааны талаар ярилцана

мэдээ3

ӨМНӨД АФРИК УЛСЫН ХЭСЭГ ХЭРЭГЛЭГЧИД АЯЛАЛ ХИЙХЭЭР МАНАЙ ОФСОНД ИРЛЭЭ.

2018 оны 3-р сарын 10-ны өдөр Өмнөд Африкийн байнгын үйлчлүүлэгчид Гуанси мужийн Наннин хот дахь манай оффис дээр бизнес аялал хийхээр ирлээ.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 11-р сарын 26