толгой_туг

Эрчим хүчний хангамж, эрчим хүчний хамгаалалт, трансформатор